Teks Ucapan Datuk Noraini Ahmad – Usul Menyokong Ucapan Dasar Presiden