05 YB ASIAH MD ARIF – PEMBAHAS USUL MEMBAHAS UCAPAN DASAR KETUA WANITA